Ważne informacje:

Informacje i opisy, które znajdują się tutaj, w sklepie Maher, lub na forum maherr.com, przyniosą istotne informacje o szereg danych w dziedzinie zdrowia, relaks, masaż i okultystyczne choroby.
Informacje te przekazywane są czysto orientacyjne i powinny być stosowane pod wyłączną odpowiedzialność. Mają one pełne ani kompleksowe, więc należy do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli pod wyłączną odpowiedzialność, świadomie używa.
Te propozycje nie zastąpi wszelkie diagnozy, opinii lub leczenia. Do tego należy zwrócić się do lekarza!


Accept